Podróż do wnętrza Ziemi / Journey to the Center of the Earth Dubbing, 2008